Search

Article Summary Week 23: អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ Online Banking ដែលអ្នកមិនដែលដឹង

រៀបរៀងដោយ៖ ស្រី វត្តនា តើអ្វីទៅជាធនាគារអនឡាញ (Online Banking)?

ធនាគារអនឡាញ គឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ធនាគារ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកជាដើម។ ធនាគារអនឡាញ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេតបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការឧបករណ៍ ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេត និងកាតធនាគារ។ នៅពេលចុះឈ្មោះរួចរាល់ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ធនាគារអនឡាញ ផ្តល់ជូនអតិថិជនស្ទើរតែគ្រប់សេវាកម្មដែលមានតាមបែបប្រពៃណី តាមរយៈសាខាក្នុងស្រុក រួមទាំងការដាក់ប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់វិក្កយបត្រតាមអ៊ីនធឺណេត។ ស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នធនាគារទាំងអស់មានទម្រង់នៃ ធនាគារអនឡាញ មួយចំនួនដែលអាចប្រើបានទាំងនៅលើកំណែកុំព្យូទ័រ និងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទផងដែរ។


តើ ធនាគារអនឡាញ អាចជួយអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

ធនាគារអនឡាញ ពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ប្រតិបត្តិការធនាគារ ដូចជាការទូទាត់វិក្កយបត្រ និងការផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនានា អាចធ្វើបាន យ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ដែលអតិថិជនចង់បាន។

ការប្រើប្រាស់ធនាគារអនឡាញ អាចសន្សំពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មូលនិធិអាចត្រូវបានផ្ទេររវាងគណនីស្ទើរតែភ្លាមៗ ជាពិសេសប្រសិនបើគណនីទាំងពីរត្រូវបានរក្សាទុកនៅស្ថាប័នតែមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើក និងបិទគណនីផ្សេងៗជាច្រើនតាមអ៊ីនធឺណេតចាប់ពីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រហូតដល់គណនីដាក់ប្រាក់បញ្ញើកើតឡើងវិញ ដែលជាធម្មតាផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចត្រួតពិនិត្យគណនីបានគ្រប់ពេលវេលា និង អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេរក្សាគណនីរបស់ពួកគេឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានធនាគារនឹងផ្តល់នូវការរកឃើញទាន់ពេលនៃការក្លែងបន្លំ។ ធនាគារអនឡាញ ដើរតួជាអ្នកការពារប្រឆាំងនឹងការខូចខាត ឬការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនាគារអនឡាញ បានជួយសម្រួលដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ ម្ចាស់អាជីវកម្មឥឡូវនេះពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា (ធនាគារអនឡាញ) ដើម្បបំពេញតម្រូវការធនាគាររបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតអំពីការប្រើប្រាស់ធនាគារអនឡាញ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់ធនាគារអនឡាញ ហើយស្វែងយល់ពីរបៀបនិងមុខងាររបស់ធនាគារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានចលនាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ធនាគារអនឡាញដើម្បីជំនួសការជួបដោយផ្ទាល់ ឬទៅកាន់សាខាដោយផ្ទាល់ ។ វាផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

· ការទូទាត់វិក្កយបត្រតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

· ការបង់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

· ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅអ្នកលក់ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

· បើកគណនីថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

· កម្ចីសម្រាប់កម្ចីអាជីវកម្ម និង ប័ណ្ណឥណទានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

· សមត្ថភាពក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។

*** សង្ខេប និង ដកស្រង់ពីអត្ថបទ ***

1. JAKE FRANKENFIELD, (May 04, 2020) reviewed by SOMER ANDERSON, Online Banking

2. Amex Bank of Canada (December 04, 2020), Advantages and Disadvantages of Online Banking


67 views0 comments